Mijn naam is Floris Blok (FB), tel 0626166122

Werk en opleidingsachtergrond

Floris Blok

Floris Blok

De achtergrond van FB is ondernemer en directie adviseur. Naast zijn eigen onderneming heeft hij in 1979 de training Personal en Mental Coaching afgerond. Met deze vaardigheden heeft FB ruim 20 jaar directies bijgestaan bij het herformuleren van de bedrijfsdoelen en het (her)formeren van het daarvoor geschikte team.

De periode van eind 80er jaren en 90er jaren heeft FB bovendien meer dan 15 ‘scheidingen van zakelijkpartners’ begeleid. Dat introduceerde ook de aanmelding van relatie-begeleiding. Achter de directieproblemen, de zakelijke problemen en relatie problemen gaan series van onderliggende vastgelopen persoonlijke ervaringen schuil. Met verbazing las hij over de relatie tussen emotionele (over)- belasting en ziekte symptomen. Daarin wilde FB zich verder bekwamen en meer begrijpen van de achtergronden van ‘dis-functionaliteit’.

Specifieke opleidingen t.b.v. Energetische- en InformatieGeneeskunde

Sinds 2003 verdiept FB zich in energetische- en informatiegeneeskunde. Daarbij heeft hij zich bekwaamd in de benodigde specifieke kennis; zoals Hbo anatomie en fysiologie, Bachelor Biophoton Science en in 2010 de studie afgerond met de MSc titel  aan het Interuniversity College op Schloss Seggau, Graz. (Complementary, Psychological and Integrated Health Sciences.)
Bij de  Health Angel Academy geregistreerd te Rotterdam de titel: “Master of Applied Biophoton Science” behaald. (2010).
Aansluitend heeft FB de applicatie EMDR therapeut gevolgd en afgerond. Met deze methodiek is een bijzondere behandelwijze toegevoegd die FB in staat stelt diep liggende trauma’s, samen met de cliënt, op te sporen en te behandelen.

Mensen zijn niet ‘ziek’, het lichaam roept om hulp!

Met dat uitgangspunt behandelen wij geen symptomen maar gaan op zoek naar de oorzaak die leidt tot het/de sympto(o)m(en).
Om de juiste behandeling te kiezen starten we met een uitgebreid gesprek van anderhalf uur. We beginnen bij de klacht. We gaan uitgebreid in op de bestaande klacht(en), alle symptomen en verschijnselen als gevolg van de klacht en de tot dan toe gevolgde behandelingen.
Daarnaast is de ziektegeschiedenis belangrijk. Wat is er geweest (vanaf en/of voor de geboorte) aan klachten, operaties en medicaties. Dat is om inzicht te krijgen in het verloop en de opbouw van een klachtenpatroon.
Op basis van alle gegevens vloeit het behandelplan voort dat het zelf-genezend vermogen het beste kan ondersteunen. De duur en de intensiteit van de behandelingen zijn afhankelijk van de ernst van de klachten en hoe lang de klachten al bestaan. Daarnaast leert de ervaring dat de betrokken persoon èn haar/zijn inzet om te verbeteren een belangrijke rol speelt in het proces…..zo niet de belangrijkste rol!!

Klachten of ziekten zijn een uiting van een verstoring of blokkade in het lichaam. Zo’n verstoring kan op alle niveaus plaatsvinden. Tijdens de behandeling en naar aanleiding van de gevoerde gesprekken zoeken we ook naar de mogelijke oorzaken van de klacht(en).

Voorbeelden van Chronische klachten

zoals spijsverteringsklachten, darmklachten zoals spastische darm, prikkelbare darm syndroom, obstipatie, vermoeidheid, stress gerelateerde klachten, chronische verkoudheden, nek- en rugklachten, migraine, pijnklachten, RSI-klachten, ME-verschijnselen, depressies, menstruatieklachten, overgangsklachten, eczeem en allergieklachten, en ook de langdurig onderdrukte woede/pijn/emotie/verlies/ verlangen/erkenning etc. die kunnen leiden tot de heftigste symptomen, waaronder wij ook kanker als symptoom van de schreeuw van het lichaam rekenen.

De eerste behandelingen

Wij beginnen met een nieuwe cliënt altijd met vier kort (ca 5 dagen tot een week) na elkaar liggende afspraken om het hierboven beschreven proces zo goed mogelijk in kaart te brengen. Bij de derde of vierde behandeling kunnen wij samen besluiten hoe het behandelplan er uit moet zien. Gemiddeld zijn 5 tot 7 behandelingen voldoende om een cliënt de handvatten mee te geven waarmee die zelf de belangrijke aspecten zoals voeding, mentale ‘hygiëne’, zelfbewustzijn etc. kan hanteren en ten bate van eigen welzijn kan toepassen.

Behandelingen worden op persoonlijke afspraak gepland; een behandeling duurt ca 1,5 uur . De behandelingen vinden plaats in de praktijkruimte. Behandelingen aan huis zijn in uitzonderingsgevallen mogelijk; daarvoor worden speciale afspraken gemaakt m.b.t. de extra kosten die daarvoor moeten worden gemaakt.

Samenvatting van het beoogde proces

1. Het opzoeken en vinden van de oorzaken van verstoringen en het wegnemen van de oorzaken, voor zover die allemaal gevonden kunnen worden.
2. Het herstellen van het zelf-herstellend vermogen door het in regie nemen van alle aspecten die de gezondheid en het leven van de betrokken cliënt beïnvloeden.
3. (Voor zover nodig) het herkennen van het Zelf-bewustzijn en vanuit de ontwikkeling van bewustZIJN en de wil verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling.
4. Maximeren van het zelf-herstellend vermogen door het proces ter hand te nemen, onder regie van Hart en Ziel. Dit is een vorm van topsport waarbij de wil om vaardig te worden dominant aanwezig moet zijn; dus doen vanuit passie en niet vanuit wilskracht.
5. Uiteindelijk terugvinden van soevereiniteit en autonomie, kortom het vermogen om Gelukkig te zijn met wat er is en Liefde in alles wat je doet mee te geven; vooral aan jezelf, want dat garandeert dat je de positieve Liefde kunt blijven geven aan je lichaam en je omgeving.
6. Kortom, wij beogen het maximeren van bewustzijn, zelfhelend vermogen, soevereiniteit en autonomie op weg naar een gezonde lichaam en geest.
In termen van de westerse geneeskunde: Maximeren van Placebo.

Tarieven

De eerste vier behandelingen worden aan alle nieuwe cliënten tegen voltarief berekend. Het tarief voor de eerste vier behandelingen bedraagt 150 euro ex btw per behandeling. Benodigde vervolgbehandelingen worden in overleg verricht, rekening houdende met de draagkracht van de cliënt.
Een cliënt die wij hebben aangenomen zullen wij blijven dienen, ongeacht de eventueel beperkte draagkracht van de cliënt. De cliënten met voldoende draagkracht maken het mogelijk dat wij de minderdraagkrachtigen en langdurig chronisch zieken kunnen blijven bijstaan.
Met name chronisch zieke mensen, levend van het minimum, hebben vaak 20 of méér behandelingen nodig en deze mensen worden blijvend begeleid en behandeld.

Wij zijn bereikbaar per telefoon 0626166122
De praktijk adressen zijn:
Amsterdam 1083 GM, Weerdestein 184
en
Broekhuizen, 6 km ten oosten van Meppel 7965 AB, Broekhuizen 18