Ingrid van den Ende is een succesvol natuurgeneeskundig therapeut en pionier op het gebied Ingrid van den Endevan integrale geneeskunde. In 2004 begon Ingrid haar bedrijf EndeCom om mensen te helpen met het bereiken van de optimaal mogelijke gezondheid middels de door haar verrichtte biophotonen coherentie therapie. Dit bedrijf groeide uit tot een van de oudste biofotonenpraktijken van Nederland. Na voltooiing van haar opleiding bij de grondlegger van de therapie is zij volledig bevoegd werkzaam als therapeut en heeft inmiddels al m.b.t. diverse uiteenlopende ziekten in vlot tempo vele uitstekende resultaten weten te bewerkstelligen voor haar cliënten.

In 2014 besloot Ingrid van den Ende opnieuw tot het volgen van de Registeropleiding Medische Basisvakken welke CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) geaccrediteerd is. Het betreft een door de Stichting Hoger Onderwijs erkende beroepsopleiding die eveneens voldoet aan de PLATO eindtermen. Deze opleiding heeft Ingrid gevolgd om haar natuurgerichte therapie een medische professionele basis te verschaffen. Tevens heeft deze opleiding declaratiebevoegdheid bij zorgverzekeraars. De volgende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van haar behandelingen: (zie pagina op www.bhet.nl waar zorgverzekeraars staan).

Met haar therapie wil Ingrid gezondheid weer bereikbaar maken. Haar missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen met het vinden van optimale gezondheid en daardoor een betere kwaliteit van leven.

Bel of mail voor meer informatie toegespitst op uzelf.

Elbertsveen 19
1261 VP Blaricum
Tel. 06-1220.7584

ingrid.vandenende@gmail.com

Ingrid van den Ende is lid van de Beroepsvereniging Holistisch Energetisch Therapeut (BHET, zie: www.bhet.nl) en uit dien hoofde geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, zie: www.rbcz.nu)