Nieuwegein  06-26326637

Opleidingsachtergrond en Werk
Ben Mikx Opleidingsachtergrond en Werk Ben Mikx De opleidingsachtergrond van Ben is universitair als Sociaal Wetenschapper in de Andragologie (1983 afgestudeerd). Binnen het veld van de volwassen mens gebeurt heel veel op sociaal, psychologisch, relationeel en werk of huishouden. Al deze indrukken en ervaringen vormen de mens. En dat is een interessant en blijvend studiegebied. Leidinggevend in Mexico voor 4 jaar bij een cultureel instituut. Terug in Nederland gaat Ben als trainer/coach aan de slag. Mensen bewuster maken van eigen talenten en dat ter zake toepassen. Vanaf 1999 als zelfstandig ondernemer met werkterreinen in MKB en Retail. Organisaties en de mensen daarin effectiever en efficiënter laten communiceren. Grootschalige trainingstrajecten van 2 jaren of meer met commerciële communicatie als insteek werden gerealiseerd. Ben treedt dan ook op als adviseur voor directies van kleine bedrijven onder meer over de omgang met het personeel en de klant. In het begin van deze eeuw kwam voor Ben een tweede brede activiteit in het zicht. Het licht van het lichaam was wetenschappelijk al in beeld gekomen sinds de ’70-’80-er jaren. In combinatie met alle eerdere ervaringen, nationaal en internationaal, is dit een interessant gebied voor Ben om er mede vorm aan te gaan geven. Mensen sterker maken door de gaven van het eigen lichaam en daar therapeuten voor op gaan leiden. Op basis van trainingservaringen, zowel in opzet en uitvoering, bleken voor Ben het aanknopingspunt te worden om dat in het veld van de Biophotonen te mogen gaan doen. Onderzoekend, kritisch, de rand van de wetenschap opzoekend, juist daar waar die fundamentele vraag van de wetenschap, niet meer gesteld werd. De waarheid kent kennelijk vele gezichten. Biophotonen en de Energetische- en Informatie Geneeskunde Sinds 2003 heeft Ben zich verdiept in de wereld van de Biophotonen en de toepasbaarheid daarvan met behulp van instrumenten die door therapeuten gebruikt kunnen worden tijdens de consulten. Het opzetten van de specifieke trainingen die nodig zijn om de nieuwe aanwas therapeuten goed beslagen ten ijs te laten komen. Mensen vormen en veranderen zodat ze de passie kunnen brengen die cliënten verdienen om het eigen lichaam weer in balans te brengen. Het schrijven van de trainingen en het geven ervan, heeft een belangrijke verandering te weeg gebracht van het begrijpen van de mens ten opzichte van zijn eerdere studie in de jaren ’70. Een nieuwe wereld van de holistische kijk, de Chinese invloeden op de Geneeskunst, het veld van de homeopathie en meer kwamen tezamen in de Biophotonen Therapie achtergronden. De kern zit in het overkoepelende begrip van energetische- en informatiegeneeskunde. Daarbij komt voor Ben nog de specifieke kennis van de energetische anatomie, en de fysische anatomie en fysiologie op HBO niveau bij. Bachelor of Applied Biophoton Science is daarmee behaald in 2007 bij de Health Angel Academy, gevestigd te Rotterdam. Later in 2010 heeft Ben de studie als Master of Science afgerond aan het Interuniversity College op Schloss Seggau, Graz. (Complementary, Psychological and Integrated Health Sciences.) Vanaf 2005 zijn er door Ben vele seminars, vooral bij DGEIM in Duitsland, gevolgd, waarin de meest recente ontwikkelingen van de Biophotonen en het hele speelveld van de Energetische en Informatie Geneeskunde door wetenschappers van met name Duitse Universiteiten, aan de orde kwam. Zeer boeiend met de waardevolle aanvullingen goed van toepassing voor de bredere kijk op cliënten en de zaken die hen vanuit een oorzaak uit balans brengt. Oorzaak en gevolg. Energetische vaststelling en het Symptoom, een ziekte, die zich toont! Het is binnen de reguliere gezondheidszorg gebruikelijk om een symptoom te behandelen, oorzaken zijn minder interessant. En als het dan weg is na een bepaalde ingreep of medicatie, zou de mens genezen moeten zijn. Dat kan zo werken. Zoals de al vele duizenden jaren effectief was bij de Chinezen, en nog steeds van toepassing in het huidige Traditionele Chinese Geneeskunst, dien je te kijken naar de oorzaak. Pak het probleem bij de wortel aan. Waar en wanneer is het ontstaan? Was er sprake een fysieke of psychologische conditie die negatief kan uitpakken. Hoe speelt voeding en beweging mee in het leven van de cliënt? Wat zijn de eerdere waargenomen signalen van ongerief? Welke medicatie of medische ingrepen heeft de cliënt inmiddels ervaren. Dit is een belangrijke start van het eerste consult om met de diepgang hiervan het hart van de cliënt weer te laten spreken. Geen symptoombestrijding met resultaten op korte termijn, en de grote kans van terugkeer, juist terug naar de kern oftewel de blauwdruk van de unieke mens die een unieke benadering mag verwachten. Met dat uitgangspunt behandelen wij vanuit de Biophotonen therapie, dus geen symptoom bestrijding, doch op zoek gaan naar de oorzaak die heeft geleid tot de waargenomen symptomen. Oorzaak → Gevolg Om dit goed in beeld te krijgen is een eerste consult een uitgebreide kennismaking, mede op basis van een vooraf ingevuld vragenformulier. In het consult komt de inventarisatie van klachten/symptomen, en andere belangwekkende zaken die binnen een medische geschiedenis vallen, aan de orde en de momenten waarop die hebben plaatsgevonden. Die historische benadering, tot soms voor het moment van de conceptie van deze unieke mens, geeft door deze inhoud een holistisch beeld van de persoon. Welke patronen herkent de cliënt zelf? Door er dieper op door te gaan, krijgt de cliënt de kans om zich bewuster te worden van zaken die in het leven kennelijk meer invloed hebben gehad dan we in deze snelle maatschappij had kunnen bevroeden. De holistische benadering kent ook het fenomeen van het zelf herstellend vermogen van de mens. In de basis van ons lichaam zit een ‘dokter’ verscholen die 24/7 bezig is met herstel processen, met bouwen, met verwerken, -foutjes- oplossen op een zo ingenieuze wijze, dat het niet te kopiëren valt. De vraag is hoe kunnen we deze mogelijk verstoorde situatie weer op gang helpen. Het versterken van het immuunsysteem, onze krachtige verdediging en aansturing van vele bio energetische processen, staat dan als eerste centraal. Met de inzet en wil om zichzelf te verbeteren, zal de te verwachten positieve ontwikkeling zeker gebaat zijn. Voorbeelden van klachten die behandelbaar zijn zoals spijsverteringsklachten, darmklachten zoals spastische darm, prikkelbare darm syndroom, obstipatie, vermoeidheid, stress gerelateerde klachten, chronische verkoudheden, nek- en rugklachten, migraine, pijnklachten, RSI-klachten, ME-verschijnselen, depressies, menstruatieklachten, overgangsklachten, eczeem en allergieklachten, en ook de langdurig onderdrukte woede/pijn/emotie/verlies/ verlangen/erkenning etc. die kunnen leiden tot de heftigste symptomen, waaronder wij ook kanker als symptoom van de schreeuw van het lichaam rekenen. De eerste behandelingen Wij beginnen met een nieuwe cliënt altijd met vier kort (ca 5 dagen tot een week) na elkaar liggende afspraken om het hierboven beschreven proces zo goed mogelijk in kaart te brengen. Bij de derde of vierde behandeling kunnen wij samen besluiten hoe het behandelplan er uit moet zien. Gemiddeld zijn 5 tot 7 behandelingen voldoende om een cliënt de handvatten mee te geven waarmee die zelf de belangrijke aspecten zoals voeding, mentale ‘hygiëne’, zelfbewustzijn etc. kan hanteren en ten bate van eigen welzijn kan toepassen. Behandelingen worden op persoonlijke afspraak gepland; een behandeling duurt ca 1,5 tot 2 uur. De behandelingen vinden plaats bij u aan huis of in de praktijkruimte. Tarieven Deze liggen afhankelijk van de locatie waar behandeld gaat worden, waarbij de duur van het consult tussen de anderhalf en twee uur zal zijn, tegen het tarief van €125,00 tot €150,00 inclusief 21% BTW. In principe worden in eerste instantie vier behandelingen overeengekomen. Dit geeft de cliënt de kans om de eerste verbeteringen te ervaren en de noodzakelijke verdiepingsslag te maken samen met de therapeut en daarmee de kans sterk vergroot om tot de kern van het probleem te komen. Het solidariteitsprincipe tussen de minder draagkrachtigen en de draagkrachtigen kan in voorkomende gevallen in aanmerking worden genomen. De cliënten met voldoende draagkracht maken het mogelijk dat wij de minderdraagkrachtigen en langdurig chronisch zieken kunnen blijven bijstaan. Met name chronisch zieke mensen, levend van het minimum, hebben vaak 20 of méér behandelingen nodig en deze mensen worden blijvend begeleid en behandeld. Ben is bereikbaar per telefoon 0626326637 of per email naar biontologie@gmail.com U krijgt altijd antwoord. De praktijk adressen liggen in Utrecht, Nieuwegein en Driebergen. In het merendeel van de consulten worden die bij de mensen thuis uitgevoerd door het hele land. Bij het maken van de afspraak wordt de beste locatie bepaald.

Ben Mikx 0626326637

De opleidingsachtergrond van Ben is universitair als Sociaal Wetenschapper in de Andragologie (1983 afgestudeerd). Binnen het veld van de volwassen mens gebeurt heel veel op sociaal, psychologisch, relationeel en werk of huishouden. Al deze indrukken en ervaringen vormen de mens. En dat is een interessant en blijvend studiegebied. Leidinggevend in Mexico voor 4 jaar bij een cultureel instituut. Terug in Nederland gaat Ben als trainer/coach aan de slag. Mensen bewuster maken van eigen talenten en dat ter zake toepassen. Vanaf 1999 als zelfstandig ondernemer met werkterreinen in MKB en Retail. Organisaties en de mensen daarin effectiever en efficiënter laten communiceren. Grootschalige trainingstrajecten van 2 jaren of meer met commerciële communicatie als insteek werden gerealiseerd. Ben treedt dan ook op als adviseur voor directies van kleine bedrijven onder meer over de omgang met het personeel en de klant.

In het begin van deze eeuw kwam voor Ben een tweede brede activiteit in het zicht. Het licht van het lichaam was wetenschappelijk al in beeld gekomen sinds de ’70-’80-er jaren. In combinatie met alle eerdere ervaringen, nationaal en internationaal, is dit een interessant gebied voor Ben om er mede vorm aan te gaan geven. Mensen sterker maken door de gaven van het eigen lichaam en daar therapeuten voor op gaan leiden. Op basis van trainingservaringen, zowel in opzet en uitvoering, bleken voor Ben het aanknopingspunt te worden om dat in het veld van de Biophotonen te mogen gaan doen. Onderzoekend, kritisch, de rand van de wetenschap opzoekend, juist daar waar die fundamentele vraag van de wetenschap, niet meer gesteld werd. De waarheid kent kennelijk vele gezichten.

Biophotonen en de Energetische- en Informatie Geneeskunde

Sinds 2003 heeft Ben zich verdiept in de wereld van de Biophotonen en de toepasbaarheid daarvan met behulp van instrumenten die door therapeuten gebruikt kunnen worden tijdens de consulten. Het opzetten van de specifieke trainingen die nodig zijn om de nieuwe aanwas therapeuten goed beslagen ten ijs te laten komen. Mensen vormen en veranderen zodat ze de passie kunnen brengen die cliënten verdienen om het eigen lichaam weer in balans te brengen. Het schrijven van de trainingen en het geven ervan, heeft een belangrijke verandering te weeg gebracht van het begrijpen van de mens ten opzichte van zijn eerdere studie in de jaren ’70. Een nieuwe wereld van de holistische kijk, de Chinese invloeden op de Geneeskunst, het veld van de homeopathie en meer kwamen tezamen in de Biophotonen Therapie achtergronden. De kern zit in het overkoepelende begrip van energetische- en informatiegeneeskunde. Daarbij komt voor Ben nog de specifieke kennis van de energetische anatomie, en de fysische anatomie en fysiologie op HBO niveau bij.

Bachelor of Applied Biophoton Science is daarmee behaald in 2007 bij de Health Angel Academy, gevestigd te Rotterdam. Later in 2010 heeft Ben de studie als Master of Science afgerond aan het Interuniversity College op Schloss Seggau, Graz. (Complementary, Psychological and Integrated Health Sciences.)
Vanaf 2005 zijn er door Ben vele seminars, vooral bij DGEIM in Duitsland, gevolgd, waarin de meest recente ontwikkelingen van de Biophotonen en het hele speelveld van de Energetische en Informatie Geneeskunde door wetenschappers van met name Duitse Universiteiten, aan de orde kwam. Zeer boeiend met de waardevolle aanvullingen goed van toepassing voor de bredere kijk op cliënten en de zaken die hen vanuit een oorzaak uit balans brengt.

Oorzaak en gevolg. Energetische vaststelling en het Symptoom, een ziekte, die zich toont!

Het is binnen de reguliere gezondheidszorg gebruikelijk om een symptoom te behandelen, oorzaken zijn minder interessant. En als het dan weg is na een bepaalde ingreep of medicatie, zou de mens genezen moeten zijn. Dat kan zo werken. Zoals de al vele duizenden jaren effectief was bij de Chinezen, en nog steeds van toepassing in het huidige Traditionele Chinese Geneeskunst, dien je te kijken naar de oorzaak.

Pak het probleem bij de wortel aan. Waar en wanneer is het ontstaan? Was er sprake een fysieke of psychologische conditie die negatief kan uitpakken. Hoe speelt voeding en beweging mee in het leven van de cliënt? Wat zijn de eerdere waargenomen signalen van ongerief? Welke medicatie of medische ingrepen heeft de cliënt inmiddels ervaren. Dit is een belangrijke start van het eerste consult om met de diepgang hiervan het hart van de cliënt weer te laten spreken. Geen symptoombestrijding met resultaten op korte termijn, en de grote kans van terugkeer, juist terug naar de kern oftewel de blauwdruk van de unieke mens die een unieke benadering mag verwachten. Met dat uitgangspunt behandelen wij vanuit de Biophotonen therapie, dus geen symptoom bestrijding, doch op zoek gaan naar de oorzaak die heeft geleid tot de waargenomen symptomen. Oorzaak à Gevolg

Om dit goed in beeld te krijgen is een eerste consult een uitgebreide kennismaking, mede op basis van een vooraf ingevuld vragenformulier. In het consult komt de inventarisatie van klachten/symptomen, en andere belangwekkende zaken die binnen een medische geschiedenis vallen, aan de orde en de momenten waarop die hebben plaatsgevonden. Die historische benadering, tot soms voor het moment van de conceptie van deze unieke mens, geeft door deze inhoud een holistisch beeld van de persoon. Welke patronen herkent de cliënt zelf? Door er dieper op door te gaan, krijgt de cliënt de kans om zich bewuster te worden van zaken die in het leven kennelijk meer invloed hebben gehad dan we in deze snelle maatschappij had kunnen bevroeden. De holistische benadering kent ook het fenomeen van het zelf herstellend vermogen van de mens. In de basis van ons lichaam zit een ‘dokter’ verscholen die 24/7 bezig is met herstel processen, met bouwen, met verwerken, -foutjes- oplossen op een zo ingenieuze wijze, dat het niet te kopiëren valt. De vraag is hoe kunnen we deze mogelijk verstoorde situatie weer op gang helpen. Het versterken van het immuunsysteem, onze krachtige verdediging en aansturing van vele bio energetische processen, staat dan als eerste centraal. Met de inzet en wil om zichzelf te verbeteren, zal de te verwachten positieve ontwikkeling zeker gebaat zijn.

Voorbeelden van klachten die behandelbaar zijn

zoals spijsverteringsklachten, darmklachten zoals spastische darm, prikkelbare darm syndroom, obstipatie, vermoeidheid, stress gerelateerde klachten, chronische verkoudheden, nek- en rugklachten, migraine, pijnklachten, RSI-klachten, ME-verschijnselen, depressies, menstruatieklachten, overgangsklachten, eczeem en allergieklachten, en ook de langdurig onderdrukte woede/pijn/emotie/verlies/ verlangen/erkenning etc. die kunnen leiden tot de heftigste symptomen, waaronder wij ook kanker als symptoom van de schreeuw van het lichaam rekenen.

De eerste behandelingen

Wij beginnen met een nieuwe cliënt altijd met vier kort (ca 5 dagen tot een week) na elkaar liggende afspraken om het hierboven beschreven proces zo goed mogelijk in kaart te brengen. Bij de derde of vierde behandeling kunnen wij samen besluiten hoe het behandelplan er uit moet zien. Gemiddeld zijn 5 tot 7 behandelingen voldoende om een cliënt de handvatten mee te geven waarmee die zelf de belangrijke aspecten zoals voeding, mentale ‘hygiëne’, zelfbewustzijn etc. kan hanteren en ten bate van eigen welzijn kan toepassen.

Behandelingen worden op persoonlijke afspraak gepland; een behandeling duurt ca 1,5 tot 2 uur. De behandelingen vinden plaats bij u aan huis of in de praktijkruimte.

Tarieven

Deze liggen afhankelijk van de locatie waar behandeld gaat worden, waarbij de duur van het consult tussen de anderhalf en twee uur zal zijn, tegen het tarief van €125,00 tot €150,00 inclusief 21% BTW. In principe worden in eerste instantie vier behandelingen overeengekomen. Dit geeft de cliënt de kans om de eerste verbeteringen te ervaren en de noodzakelijke verdiepingsslag te maken samen met de therapeut en daarmee de kans sterk vergroot om tot de kern van het probleem te komen.

Het solidariteitsprincipe tussen de minder draagkrachtigen en de draagkrachtigen kan in voorkomende gevallen in aanmerking worden genomen. De cliënten met voldoende draagkracht maken het mogelijk dat wij de minderdraagkrachtigen en langdurig chronisch zieken kunnen blijven bijstaan.
Met name chronisch zieke mensen, levend van het minimum, hebben vaak 20 of méér behandelingen nodig en deze mensen worden blijvend begeleid en behandeld.

Ben is bereikbaar per telefoon 0626326637
of per email naar
biontologie@gmail.com

U krijgt altijd antwoord.
De praktijk adressen liggen in Utrecht, Nieuwegein en Driebergen.
In het merendeel van de consulten worden die bij de mensen thuis uitgevoerd door het hele land.
Bij het maken van de afspraak wordt de beste locatie bepaald.